OGŁOSZENIE

 

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima

w Woli informuje, że Rodzice dzieci przyjętych

do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

( w tym również tych, które już uczęszczają )

mają obowiązek wykonania dzieciom badań na

lamblie i inne pasożyty.

Badanie można wykonać w laboratorium

NZOZ„Medyk” w Woli

w terminie od 01.07.2016 do 15.08.2016 r.

bez skierowania lekarskiego.

Koszt: badanie na lamblie 20,00 zł,

badanie na pasożyty5,00 zł

Łączny koszt badań: 25,00 zł

Zaświadczenie należy dostarczyć do przedszkola

w terminie do 25.08.2016 r.