W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków „Aquafresh” ,który pozwala u nich zmniejszyć stres stomatologiczny a także zachęcić do świadomego udziału w  wizycie dentystycznej.
Rozpoczynając program dzieci z grupy „Kotki” i „Słoniki” w dniu 04.XI.2011 udały się z wizyta do punktu stomatologicznego ,celem było przezwyciężenie leku przed wizyta u stomatologa. Wszystkie dzieci wyszły ,uśmiechnięte wiec wizyta była udana. A w godzinach popołudniowych do przedszkola została zaproszona pielęgniarka pani Danuta Rus która przeprowadziła pogadankę  na temat dbania o swoje zdrowie i pokazała prawidłowy sposób mycia zębów.